ქარხნული ტური | შპს Hangzhou TieLiu ვაკუუმის გამაძლიერებლის წარმოება

შპს Hangzhou TieLiu ვაკუუმის გამაძლიერებლის წარმოება

საწარმოო გარემოს ფოტოები

შეფუთვის საწყობი

ნახევრად მზა პროდუქტის საწყობი

მზა პროდუქციის საწყობი

ჭედურობა სემინარი

ასამბლეის მაღაზია

თანამშრომლების ტრენინგის ფოტოები

საგამოფენო საქმიანობის ფოტოები